ÚSPORA ZDROJOV

Žiadna administratíva a náklady pri distribúcii papierových stravovacích poukážok jednotlivým zamestnancom.

Žiadne opakujúce sa poplatky za doručenie.

Jednoduché spracovanie objednávky.

Žiadne „zabudnuté“ stravovacie poukážky z minulého roka.

BEZPEČNOSŤ A ELIMINÁCIA RIZÍKŽiadna manipulácia s ceninami pri ich distribúcii.

Žiadne riziko pri uchovávaní cenín v trezoroch.

Žiadne ukradnuté stravovacie poukážky